Sportsko selo Kraj

Manifestacija namenjena intergeneracijskom vežbanju – sportsko-rekreativne aktivnosti, animacija, edukacija pripadnika svih uzrasnih kategorija.