Dan otvorenih vrata. Besplatno vežbanje.

10 – 12h Aerial yoga; 12 – 14h Bungee fitness; 17 – 19h Kangoo jumps